Thursday, May 31, 2012

Ear Today, Grown Up Tomorrow

Ashley got her ears pierced last weekend.  Does this mean she is officially grown up???  (Word to the Wise:  She said it HURT.  A LOT.)

Uploaded from the Photobucket iPhone App

(And another word to the wise:  Getting your ears pierced is EXPENSIVE.  It cost us $54 at Claire's!!!  Claire's, I tell you!!!!!  Craziness.  If I'd known that, I would have done it myself with an ice cube and a needle like back in the day.)

After the piercing we went to Paradise Bakery and got a cookie and some frozen lemonade.  It was good stuff.  Or so she said...I had a cafe mocha. 

I can't believe my little girl has her ears pierced!  By the way, she also asked me for a Justin Bieber poster the other day.  I said no way.  I draw the line at Bieber!  Body mutilation - Fine!  Bieber - NO! 

Although I do like that new song of his. 

 photo Signature-7.png

5 comments:

Kmama said...

Aww. Her ears look so cute.

$54??? What happened to "free" ear piercing?

Funny in My Mind said...

I remember in the early 80's it was $9.99 at Claire's s including the earrings.had mine done there. She will be a teenager if you blink because mine are grown up and I don't remember when it happened. Enjoy every minute.

pyjammy pam said...

FIFTY-FOUR DOLLARS? good lord! yet again, glad i had all boys.

Barbara Manatee said...

$54!?!?!?!?!? Omg! My daughter is too afraid of it hurting to get her ears pierced (which is fine by me)....but a that it's she may never!!

An Minh said...

Thái Lan làm rất tốt logistics do chính sách của chính phủ hợp lý và doanh nghiệp van chuyen hang di Ha Noi của họ năng động. Họ có hẳn một cơ quan để quản lý ngành này, cũng như xây dựng chương trình quốc gia phát triển ngành logistics goi hang qua My trước chúng ta cả 5, 10 năm” – ông Dũng nói.

Chương trình đặt chiến lược 10 năm với các mục tiêu cơ bản như giảm chi phí logistics, nâng được tỷ trọng đóng góp trên GDP, hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ chuyển hàng đi Huế hoàn thiện chuỗi cung ứng, cung cấp dịch vụ van chuyen hang hoa di Sai Gon theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh…

“Bức tranh thị phần đã phản ánh trung thực, cân đối với năng lực và vốn đầu tư mà doanh nghiệp vận chuyển hàng đi Đà Nẵng bỏ ra. Để giành lại miếng bánh thị phần, doanh nghiệp logistics cần tăng đầu tư, đồng thời cần có những chính sách hỗ trợ kịp thời từ phía Nhà nước” – ông Dũng nhấn mạnh.

Cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhé ^^